O středisku

Junák – český skaut,
středisko Dobruška, z. s.

Adresa:

Domašínská 476
518 01 Dobruška
Česká republika

Právní údaje

Zapsaný spolek podle zák.č. 89/2012 Sb.
Pobočný spolek se samostatnou právní osobností,
odvozenou od právní osobnosti právního spolku.

IČ: 42 88 52 81/ DIČ: CZ 42 88 52 81

Bankovní účet:

115-630010297/0100 KB

Skautské evidenční číslo

524.07

Vedoucí střediska:

Jiří Novák
Tel.: 724 907 649,
e-mail: mafienovak@seznam.cz

Korespondenční adresa

Mgr. Eva Pavlová
JUNÁK, Křovice 21
518 01 Dobruška

E-mail: junakdobruska@skaut.cz

Naše oddíly

Meďátka

Smíšený oddíl nejmladších dětí, od 5 let až 1.třída

Světlušky

Oddíl dívek, 2. až 5. třída

Vlčata

Oddíl kluků, 2. až 5. třída

Slunečnice

Oddíl dívek, 6. až 9. třída

Mohykáni

Oddíl chlapců, 6. až 9. třída

Roveři a Rangers

Kmen dospívajících a dospělých skautů, kteří se aktivně podílejí na akcích střediska.